Top 8 # Keo – Băng Keo Chuyên Dụng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Khongconthamnam.com

Miếng Va Xăm (Ruột) Small Round (43Mm) – Hủ Nhựa

Thương hiệu OEM Xuất xứ thương hiệu Ấn Độ Xuất xứ Ấn Độ Quy cách đóng gói 200 Miếng / 1 Hủ Chất liệu Cao su lưu hóa Hướng dẫn sử dụng Làm sạch vùng xăm cần vá,Xem kích thước vùng sẽ dán, đánh nhám rồi phủ 1 lớp keo và để khô.Bóc lớp màng … Read more

Miếng Vá Xăm (Ruột) Small Oval (65X40Mm)

Thương hiệu OEM Xuất xứ thương hiệu Ấn Độ Xuất xứ Ấn Độ Quy cách đóng gói 30 Miếng / 1 Hộp Chất liệu Cao su lưu hóa Hướng dẫn sử dụng Làm sạch vùng lốp cần vá,Xem kích thước vùng sẽ dán, đánh nhám rồi phủ 1 lớp keo và để khô.Bóc lớp màng … Read more

Miếng Vá Xăm (Ruột) Medium Round (60Mm)

Thương hiệu OEM Xuất xứ thương hiệu Ấn Độ Xuất xứ Ấn Độ Quy cách đóng gói 30 miếng / 1 hộp Chất liệu Cao su lưu hóa Hướng dẫn sử dụng Làm sạch vùng lốp cần vá,Xem kích thước vùng sẽ dán, đánh nhám rồi phủ 1 lớp keo và để khô.Bóc lớp màng … Read more

Miếng Vá Xăm (Ruột) Medium Round ( 60Mm) – Hủ Nhựa

Thương hiệu OEM Xuất xứ thương hiệu Ấn Độ Xuất xứ Ấn Độ Quy cách đóng gói 75 Miếng / 1 Hủ Chất liệu Cao su lưu hóa Hướng dẫn sử dụng Làm sạch vùng lốp cần vá,Xem kích thước vùng sẽ dán, đánh nhám rồi phủ 1 lớp keo và để khô.Bóc lớp màng … Read more

Miếng Vá Xăm (Ruột) Giant Round (125Mm)

Thương hiệu OEM Xuất xứ thương hiệu Ấn Độ Xuất xứ Ấn Độ Quy cách đóng gói 10 miếng / 1 hộp Chất liệu Cao su lưu hóa Hướng dẫn sử dụng Làm sạch vùng lốp cần vá,Xem kích thước vùng sẽ dán, đánh nhám rồi phủ 1 lớp keo và để khô.Bóc lớp màng … Read more

Miếng Vá Bố Kẽm Crp44 (330 X 125Mm)

Thương hiệu OEM Xuất xứ thương hiệu Ấn Độ Xuất xứ Ấn Độ Quy cách đóng gói 10 Miếng / 1 Hộp Chất liệu Cao su lưu hóa Hướng dẫn sử dụng Làm sạch vùng lốp cần vá,Xem kích thước vùng sẽ dán, đánh nhám rồi phủ 1 lớp keo và để khô.Bóc lớp màng … Read more

Miếng Vá Bố Kẽm Crp35 (150 X 125Mm) – Vá Đường Đất (Vá Lưng)

Thương hiệu OEM Xuất xứ thương hiệu Ấn Độ Xuất xứ Ấn Độ Hướng dẫn sử dụng Làm sạch vùng lốp cần vá,Xem kích thước vùng sẽ dán, đánh nhám rồi phủ 1 lớp keo và để khô.Bóc lớp màng của miếng vá rồi dán chặt vào chỗ cần vá, dùng con lăn lăn đều … Read more